McKenzie – Mekaaninen diagnostiikka ja terapia (MDT)

MDT eli Mekaaninen Diagnosointi ja Terapia on Robin McKenzien muodostama tutkimis- ja hoitomuoto erilaisille alaselkävaivoille. MDT:llä hoidetaan muun muassa seuraavanlaisia alaselän kiputiloja:

 • Alaselässä kipu keskellä selkää
 • Iskiasoireita
 • Kipu jalkaa pitkin reiteen tai jalkapohjaan asti
 • Kipua alaselän ja/tai pakaran alueella
 • Toispuoleinen selkäkipu
 • Välilevyperäiset vaivat: välilevy tyrä (prolaps/protsuurio)
 • Jäykkä selkä
 • Kipua alaselässä, kun taivutat eteen- tai taaksepäin
 • Alaselkä kipeytyy istuessa
 • Alaselkä kipeytyy liikkuessa
 • Alaselkä kipua maatessa

Asiakkaan vaivaa aloitetaan tutkimaan ja määrittämään haastattelulla sekä tietyillä toistettavilla liikkeillä. Vaivaa tutkittaessa huomioidaan henkilön taustat ja mahdolliset aikaisemmat tai muut vaivat. MDT-tutkimisen avulla asiakkaalle on mahdollista tehdä tarkat ja tehokkaat yksilökohtaiset terapeuttiset hoidot sekä omatoimiset harjoitteet, joita hän tarvitsee. Tutkimuksen avulla voidaan myös ohjata henkilö tarvittaessa eteenpäin erikoislääkärille. Sertifioitu MDT terapeutti voi nopeasti arvioida potilaskohtaisesti sopiiko tämä menetelmä juuri tälle potilaalle.

MDT koostuu neljästä eri vaiheesta:

Tutkiminen

Aluksi terapeutti haastattelee potilasta ja kerää yksityiskohtaista tietoa oireiden laadusta ja käyttäytymisestä. Sinua pyydetään tekemään tiettyjä liikkeitä ja lepäämään tietyissä asennoissa. Potilasta tutkittaessa suurin ero muihin tutkimusmenetelmiin verrattuna on toistettujen liikkeitten käyttö yhden testiliikkeen sijasta. Oireiden käyttäytyminen ja liikelaajuuden muuttuminen toistoliiketestauksessa antaa terapeutille tietoa, jonka perusteella hän voi luokitella ongelmasi.

Luokittelu

Jokainen alaryhmä kuvaillaan sille tyypillisen oireiden käyttäytymisen mukaisesti. Tämä selviää määrättyjen mekaanisten testien avulla, joita voivat olla tietyt toistetut liikkeet tai pitkäkestoiset asennot. MDT menetelmän avulla potilaat voidaan kattavasti luokitella kolmeen alaryhmään. Pieni joukko potilaita, joita ei voida sijoittaa em. ryhmiin, kuuluu ryhmään MUU. Tähän ryhmään kuluu vakavasta patologiasta johtuvat vaivat, ei-mekaanisesta syystä johtuvat ongelmat, krooniset kiputilat jne.

Hoito

Tutkimuksessa saatujen tietojen pohjalta terapeutti ohjaa potilaalle tiettyjä harjoituksia, oikeita rangan kuormitusasentoja sekä neuvoo mitä asentoja tulisi tilapäisesti välttää. Jos ongelma on mekaanisesti vaikeampiasteinen, voi pätevä MDT terapeutti käyttää apuna manuaalisia tekniikoita ongelman korjaamiseksi, niin että pystyt jälleen jatkamaan itsehoito-ohjelmaasi. Tavoitteena on antaa mahdollisimman tehokasta terapiaa mahdollisimman vähillä vastaanotto-käynneillä. Hoidon painopiste on potilaan omassa aktiivisessa hoitoon osallistumisessa. Useimmat potilaat voivat onnistuneesti hoitaa itse vaivansa kunhan ovat saaneet tarvittavaa tietoa ja ”työkaluja” itsensä hoitamiseksi.

Ennaltaehkäisy

Opittuasi kuinka voit itse hoitaa nykyistä oiretta, saat samalla tietoa miten vähennät mahdollista oireen uusiutumisriskiä. Jos oireet uusiutuvat, voit reagoida niihin nopeammin ja kontrolloida niitä tekemällä turvallisia ja tehokkaita harjoituksia. Jos ennaltaehkäisy ei toimi uusiutuvaan vaivaan, niin kannattaa hakeutua uudelleen tutkittavaksi.

MDT-hoitoja alaselänvaivoihin tekee Verstaalla Mika Mäkynen palveluna toimii osteopatia opiskelijatyönä.

Kysy lisää McKenzien luomasta MDT-hoidosta mika.makynen@verstashelsinki.fi tai
040 7777 463

Kanta-asiakaskortti sekä sarja- ja lahjakortit

Verstas Helsingin kanta-asiakaskortilla eli Verstas MEMBER – kortilla saa vuoden ajan kahdelle henkilölle jokaisesta käynnistä 10 euron alennuksen kaikista palveluista! Kortin hinta on 50€ ja se on vuoden voimassa! Kysy lisää mika.makynen@verstashelsinki.fi !

member

Sarjakortteja voi ostaa esimerkiksi 3x50min, 5x50min, 10x50min tai oman mielesi mukaisesti! Kysy lisää sähköpostitse tai teksiviestillä! Kortit lähetetään 7vrk sisällä tilauksesta tai ne on noudettavissa toimipisteeltä. Lahjakortit ovat voimassa 3kk maksupäivämäärästä eteenpäin.